บทความด้านวิชาการ

บทความเรื่อง การเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
การเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม จัดเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างมากในการให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมทั่วโลก
บทความเรื่อง นโยบายการแข่งขันในกิจการโทรคมนาคม
คู่มือการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างธนาคารโลก และสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ
บทความเรื่อง การกำกับดูแลอัตราค่าบริการโทรคมนาคม
คู่มือการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม เรื่อง การกำกับดูแลอัตราค่าบริการโทรคมนาคมนี้ เป็นความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกับ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมและการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
หนังสือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมและการออกใบ อนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกิจการ
บทความการใช้และเชื่อมต่อ
การเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม จัดเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างมากในการให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมทั่วโลก เดิมทีนั้นผู้ประกอบการกิจการโทรคมนาคมรายใหญ่ของ
บทความเรื่อง การบริการอย่างทั่วถึง
หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงแนวความคิดของการบริการอย่าทั่วถึง (Universal Service - US) และการเข้าถึงอย่างทั่งถึง (Universal Access - UA)
บทความเรื่อง การให้บริการเสียงผ่านอินเทอร์เน็ต
ในปัจจุบัน โครงข่ายโทรคมนาคมได้ถูกพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว โดยผู้ให้บริการโทรคมนาคมในหลายๆประเทศได้มีการนำบริการต่างๆ
สำนักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย

อาคาร มนริริน ชั้น 4 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

02-271-0152, 02-670-8888 ต่อ 577-578

สำหรับส่งเอกสาร

สำนักงาน กสทช. 87 อาคารอำนวยการ ถนนพหลโยธิน ซอย 8 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ผู้เข้าชม
0000018
จำนวนผู้เข้าชม
0123456